Φυλάγετε βενζίνη στο σπίτι; Μάθετε πως να προφυλαχθείτε!

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα, επισημασμένα δοχεία με τα καπάκια σωστά τοποθετημένα Να αποθηκεύετε τα δοχεία σε καλά αεριζόμενο χώρο Αποθηκεύστε μόνο το ελάχιστο ποσό που χρειάζεστε Χρησιμοποιήστε μια χοάνη / στόμιο κατά τη μετακίνηση / ανεφοδιασμό καυσίμου και πάντοτε σε ανοικτούς χώρους Κρατήστε τα δοχεία ασφαλισμένα για προστασία από ακατάλληλη διαχείριση μακριά απο παιδιά Αντικαταστήστε τυχόν […]